Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Η Ρώμη των 5.7 εκατομμυρίων υδρευομένων κατοίκων ψήφισε για τη δημόσια διαχείριση του νερού.

Την περασμένη εβδομάδα, η περιφέρεια της Λάτσιο (ιταλική περιοχή που περιλαμβάνει την Ρώμη, για ένα σύνολο 5,7 εκατομμύρια κατοίκων) ενέκρινε ένα περιφερειακό νόμο που:

 - δηλώνει ότι, το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και αναγνωρίζει το ανθρώπινο δικαίωμα για νερό.


- δηλώνει ότι το νερό είναι μια υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος, κατά συνέπεια, δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες.

- η παροχή του νερού να μην υπόκειται σε κερδοσκοπικές διαδικασίες.

-  η παροχή του νερού σε δημοτικά διαμερίσματα να συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείρισή του.

- Ίδρυση ενός περιφερειακού ταμείου που θα βοηθήσει όσες περιοχές  προχωρούν στην «επαναδημοτικοποίηση» των υπηρεσιών του νερού.

- Προβλέπει την ίδρυση ενός περιφερειακού ταμείου για να υποστηρίξει τις εταιρικές σχέσεις (Δημοτών-Πολιτών) “P-PP” για επέκταση της πρόσβασης στο νερό και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Ο περιφερειακός νόμος έχει ήδη εγκριθεί και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της συνεχούς κοινωνικής κινητοποίησης. 

 Διαβάστε την ανακοίνωση στα Αγγλικά και Ιταλικά:

Last week, the regional government of Lazio (the Italian region which includes Rome, for a total of  5.7 million inhabitants) has approved a regional law that:

-          declares water as a common good and recognizes the human right to water;
-          declares that water is a service of public interest, thus not subject to compulsory competitive tendering;
-          provides for water to be managed on a not-for-profit basis;
-          provides for communes to introduce public participation in decision making on water management;
-          provides for the establishment of a regional fund to help communes remunicipalise their water services;
-          provides for the establishment of a regional fund to support not-for-profit partnerships on a solidarity-basis (including public-public partnerships) to extend access to water in developing countries.     

The regional law has been approved as a result of sustained social mobilisation (indeed, this is a case of popular legislation i.e. the initial text was promoted by a popular petition signed by 37,000 citizens and 40 communes; the final text is expected to be approved by the regional government of Lazio sometimes next week, but the principles above should remain).

Emanuele Lobina

Principal Lecturer, PSIRU

Business School, University of Greenwich

London SE10 9LS, UK

Email: e.lobina@gre.ac.uk <mailto:e.lobina@gre.ac.uk>       Website: www.psiru.org <http://www.psiru.org>

University of Greenwich, a charity and company limited by guarantee, registered in England (reg no. 986729). Registered Office: Old Royal Naval College, Park Row, Greenwich SE10 9LS.

Στα Ιταλικά:Lazio: Vincono l’acqua pubblica e la partecipazione.

        Approvata la prima legge in Italia per la gestione pubblica e partecipata dell’acqua, presentata da cittadini e comuni.
   
        Dopo la straordinaria vittoria referendaria di giugno 2011, dopo un percorso durato due anni che ha intrecciato le esperienze dei comitati e di numerosi comuni del Lazio, dopo 12 mesi di pressioni sul Governo Regionale, oggi, 17 marzo, finalmente, è stata approvata all’unanimità la proposta di Legge popolare n°31, per la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico nella Regione Lazio.

        Una legge che recepisce i risultati referendari, a partire dalla definizione di servizio idrico come servizio di interesse generale da gestire senza finalità di lucro, fino al fondo stanziato per incoraggiare la ripubblicizzazione delle gestioni in essere. Una legge che rimette al centro finalmente gli enti locali, delineando gli ambiti territoriali ottimali sulla base dei bacini idrografici e dando la possibilità ai comuni di organizzarsi in consorzi e di affidare il servizio anche ad enti di diritto pubblico, tutelando al contempo la partecipazione delle comunità locali nella gestione di questo bene fondamentale, anche rispetto alle generazioni future.   

        Una discussione in Aula Consiliare niente affatto semplice che, in prima seduta ,  si è protratta fino a tarda notte, per essere poi aggiornata a questa mattina.  Decisiva è stata la costante presenza di rappresentanti dei comitati e degli enti locali che hanno contribuito a sventare i tentativi di ostruzionismo e di modifica dei principi cardine della legge.
    
        Una pressione dal basso che assolutamente non dovrà attenuarsi nei prossimi mesi, quando a livello regionale dovranno essere elaborati atti legislativi fondamentali , quali la legge sugli ambiti di bacino idrografico e la nuova convenzione di cooperazione tipo. Saranno queste infatti le prossime occasioni per applicare concretamente i principi contenuti nella legge approvata oggi e di  valorizzare gli spazi di partecipazione da questa aperti.  Nel frattempo ci si aspetta che, coerentemente alla legge approvata, venga salvaguardata la libertà di quei comuni del Lazio che rischiano il passaggio forzato al gestore dell’ATO di riferimento pur volendo gestire il servizio in autonomia. Unico neo della discussione odierna è stato, infatti, il poco coraggio della maggioranza nell’affermare con chiarezza tale principio.

        Oggi quindi si festeggia  insieme a tutti gli altri comitati che, in altrettante regioni, stanno lavorando per l'approvazione di testi di legge analoghi.

        L'auspicio è che, a partire dal Lazio, si inneschi finalmente una reazione a catena che veda i governi regionali rispettare la volontà dei cittadini e il diritto all'acqua, proprio in un momento in cui questo viene nuovamente minacciato dal vento privatizzatore che soffia dal governo.

        Per approfondire i contenuti della legge e le prospettive da questa aperte invitiamo la stampa e i cittadini ad una conferenza stampa domani, 18 marzo, alle ore 11.30 presso la sede del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, al secondo piano in via S.Ambrogio, 4 a Roma.

       
Coordinamento Regionale Acqua Pubblica

        Simona Savini 3494136733
        Cinzia Di Napoli 3936122793
        Alfonso Perrotta 3283716743


_______________________________________________
Reclaiming mailing list
Reclaiming@lists.tni.org
https://lists.tni.org/mailman/listinfo/reclaiming

Διαβάστε επίσης εδώ
Διαβάστε περισσότερα »

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Το πολυνομοσχέδιο - «σκούπα» για πολλά χρόνια σκλάβους.

Ακόμη ένα προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης, η οποία αναμένεται να εγκριθεί στη συνεδρίαση του Eurogroup που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη και Πρωταπριλιά.
Αυτό είναι  το πολυνομοσχέδιο
Τα ασφαλιστικά ταμεία θα χτυπηθούν από τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών και την κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων που ενίσχυαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Στρώνεται το έδαφος για νέες αντιδραστικές αλλαγές στο ασφαλιστικό με μείωση συντάξεων και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

» Ένας μέρος των μικρών επαγγελματιών, παραγωγών και αγροτών οδηγούνται ουσιαστικά στον εκτοπισμό μέσα από τις ρυθμίσεις για το ψωμί, το γάλα, τα φαρμακεία, το βιβλίο, τα ταξί και φορτηγά, τη γενίκευση της κατάργησης της κυριακάτικης αργίας, τα χαράτσια. Ωφελημένοι θα είναι τα μονοπώλια των αντίστοιχων κλάδων, τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες που θα συγκεντρώσουν στα χέρια τους ακόμη μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς. Επιταχύνονται οι αποκρατικοποιήσεις και μονιμοποιούνται τα δήθεν έκτακτα αντιλαϊκά φορολογικά μέτρα προηγούμενων χρόνων».
Οι αλλαγές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο σχετικά με την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ έχουν ως εξής:
-Φάρμακα & Φαρμακεία
 • Καταργούνται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ φαρμακείων, ενώ διατηρούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια.
 • Καταργείται το ελάχιστο ποσοστό 50% που έπρεπε να κατέχει ο αδειούχος φαρμακοποιός στην κοινή εταιρία με άλλο φαρμακείο ή φαρμακαποθήκη.  Τα ποσοστά συμμετοχής σε εταιρείες φαρμακείων ή φαρμακαποθηκών θα καθορίζονται στο εξής ελεύθερα.
 • Επιτρέπεται σε φαρμακοποιούς να ιδρύουν ή να διευθύνουν περισσότερα του ενός φαρμακεία.
 • Αίρεται η απαγόρευση της συστέγασης φαρμακείων ή φαρμακοποιών με άλλα καταστήματα.
 • Καταργείται το ελάχιστο εμβαδόν φαρμακαποθήκης και του χώρου εξυπηρέτησης του κοινού (φαρμακοπωλείο) σε περιπτώσεις συστέγασης φαρμακείων.
 • Απελευθερώνονται προς τα κάτω οι τιμές των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), με κατάργηση του εγγυημένου περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων.  Οι ανώτατες τιμές των ΜΗΣΥΦΑ διατηρούνται στα σημερινά επίπεδα και ύστερα από τρίμηνο θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης που θα διαμορφωθεί στην αγορά. Τα νέα ΜΗΣΥΦΑ που θα τεθούν σε κυκλοφορία στο εξής θα διατίθενται σε ίδιες ή χαμηλότερες τιμές εφόσον υπάρχουν ήδη κυκλοφορούντα με όμοιες δραστικές ουσίες, περιεκτικότητες και φαρμακοτεχνικές μορφές. Για όσα δεν υπάρχουν όμοιες δραστικές ουσίες, η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων χωρών -μελών της Ε.Ε.
 • Απελευθερώνεται το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων για τις έξι ημέρες της εβδομάδας (εκτός Κυριακής), με πρόνοια φυσικά να παραμείνει ο θεσμός των εφημεριών. Ως προς την απελευθέρωση του ωραρίου οι φαρμακοποιοί θα έχουν δύο επιλογές: προκειμένου να περιλαμβάνεται ένα φαρμακείο στον κατάλογο των εφημερευόντων, το διευρυμένο ωράριο θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ώρες της εφημερίας και θα πρέπει επίσης να γνωστοποιείται εκ των προτέρων και να τηρείται υποχρεωτικά. Εξυπακούεται ότι τα φαρμακεία θα μπορούν να λειτουργούν επιπλέον ώρες, πέρα από το ωράριο της εφημερίας. Η δεύτερη επιλογή είναι, τα φαρμακεία να λειτουργούν όσες ώρες επιλέγει ο φαρμακοποιός, χωρίς περαιτέρω δεσμεύσεις. Στην περίπτωση αυτή δεν θα περιλαμβάνονται στην λίστα των εφημερευόντων.
 • Προβλέπεται ρητά ότι βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής μπορούν να πωλούνται και εξ αποστάσεως (μέσω Ίντερνετ).
 • Ως ΜΗΣΥΦΑ (μη συνταγογραφούμενα φάρμακα) θα χαρακτηρίζονται στο εξής τα φάρμακα που κυκλοφορούν σε τρεις χώρες – μέλη της ΕΕ ως τέτοια (αντί για πέντε).
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   -Ψωμί
 • Ορίζεται ρητά ότι το ψωμί και τα αρτοπαρασκευάσματα θα ζυγίζονται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή σε όλα τα σημεία πώλησης.
 • Καταργούνται οι προκαθορισμένες ποσότητες και το προκαθορισμένο βάρος πώλησης άρτου και αρτοσκευασμάτων. Στις πινακίδες θα αναγράφεται η τιμή ανά κιλό και συμπληρωματικά , στα προϊόντα που πωλούνται συνήθως με το κομμάτι  (π.χ. κουλούρια τύπου Θεσσαλονίκης) και η τιμή ανά τεμάχιο.
 • Επιτρέπεται η πώληση ψωμιού από όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών εφόσον εφοδιαστούν με άδεια πρατηρίου και με την επιφύλαξη τήρησης των υγειονομικών διατάξεων και των διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών. Εξαιρούνται κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία, ιχθυοπωλεία και περίπτερα στα οποία δεν μπορεί να πωλείται ψωμί.
 • Καταργείται η υποχρέωση των αρτοποιείων να τηρούν αποθέματα αλεύρων, καυσίμων και αλατιού για την παραγωγή ψωμιού τριών ημερών το καλοκαίρι και μιας εβδομάδας τις υπόλοιπες εποχές.
 • Καταργείται η εισφορά που επιβάλλεται  σε κάθε αγορά αλεύρου υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης αρτοποιών.
 • Καταργείται η αναχρονιστική διάταξη περί ελάχιστης δυναμικότητας παραγωγής για τους αρτοποιούς της πρωτεύουσας.
 • Προβλέπεται η έκδοση σύγχρονου κώδικα καλών πρακτικών για τρόφιμα-ποτά με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, η ανάδειξη των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή.
-Γάλα 
 • Το γάλα θα διακρίνεται πλέον σε "παστεριωμένο γάλα" και σε "γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας".
 • Αίρεται ο νομικός περιορισμός της ανώτατης διάρκειας συντήρησης του γάλακτος χαμηλής παστερίωσης και ορίζεται ότι η διάρκεια συντήρησης τόσο για το παστεριωμένο όσο και για το γάλα υψηλής παστερίωσης θα καθορίζεται με βάση τη μέθοδο παστερίωσης σε κάθε βιομηχανία, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
 • Στη συσκευασία κάθε προϊόντος, θα πρέπει να αναγράφονται: η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης καθώς και η διάρκεια "ζωής". Π.χ. "γάλα 5 ημερών", "γάλα 7 ημερών" κλπ.
 • Θεσπίζεται νέα κατηγορία γάλακτος, το «γάλα ημέρας» που συσκευάζεται σε διάστημα 24 ωρών από την άμελξη και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης.
-Ελαιόλαδο
 • Επιτρέπεται για λόγους οικονομίας κλίμακος η διακίνηση ελαιολάδου σε συσκευασίες 10, 20, 25 και 50 λίτρων αποκλειστικά για κατανάλωση σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.
Βιβλία
 • Απελευθερώνονται οι τιμές των βιβλίων, με εξαίρεση τα λογοτεχνικά βιβλία, για τα οποία διατηρείται η ενιαία τιμή μόνο για την πρώτη έκδοση και με ανώτατο χρονικό όριο τα δύο χρόνια. Το καθεστώς της ενιαίας τιμής σημαίνει ότι οι λιανέμποροι δεν μπορούν να κάνουν έκπτωση πάνω από 10% επί της τιμής που ορίζει ο εκδότης. Για τις λοιπές κατηγορίες βιβλίων και για τις επόμενες εκδόσεις των λογοτεχνικών, οι τιμές απελευθερώνονται. Στα λογοτεχνικά έργα σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 2121/1993 περιλαμβάνονται: διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα, ποιήματα, δοκίμια, κριτικά δοκίμια, θεατρικά έργα, ταξιδιωτικά έργα, βιογραφίες. Στην έννοια του βιβλίου περιλαμβάνονται τα CD, DVD που αναπαράγουν το περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου καθώς και τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-book).
 • Παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης περισσότερων εκθέσεων βιβλίων.
Καύσιμα
 • Καταργούνται σειρά ρυθμίσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Μεταξύ άλλων: επιτρέπεται σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς και Κοινοπραξίες να διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, καταργούνται οι περιορισμοί στη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης από πωλητές χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, κατοχυρώνεται δικαίωμα των πρατηριούχων να κάνουν εισαγωγές καυσίμων, αίρεται η απαγόρευση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης από πρατήρια των εθνικών οδών. Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι στις εγκαταστάσεις διακίνησης των καυσίμων να λειτουργεί σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών.
 • Καταργείται η υποχρέωση των πρατηρίων χωρίς αποκλειστική σύμβαση συνεργασίας με εταιρία εμπορίας να αναρτούν την πινακίδα «ΑΠ-Ανεξάρτητο Πρατήριο».
Περίπτερα-Κυλικεία-Καπνός
 • Αποσαφηνίζεται το καθεστώς χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και κυλικείων. Παραμένει ο περιορισμός που προβλέπει ότι το 30 % των θέσεων περιπτέρων παραχωρούνται ύστερα από κλήρωση σε άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους, με εισοδηματικά κριτήρια. Αποσαφηνίζεται το καθεστώς διάθεσης προϊόντων καπνού με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας (απαγόρευση πώλησης σε ανήλικους, απαγόρευση διαφήμισης, απαγόρευση καπνίσματος σε συγκεκριμένους χώρους, κλπ.)
Κυριακές 

 • Εφαρμόζεται πιλοτικά, για ένα χρόνο σε τρεις τουριστικές περιοχές η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους. Οι περιοχές θα καθοριστούν  ύστερα από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς.
Εκπτώσεις-Προσφορές
 • Θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις. Ο Κώδικας θα ρυθμίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο αναγραφής των τιμών κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, τις χρονικές περιόδους των προσφορών, κ.α. Δεν αλλάζουν οι τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι που θεσπίστηκαν με το νόμο 4177/2013 (από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι  το τέλος Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το  τέλος Αυγούστου οι τακτικές, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες).
 • Καταργείται η απαγόρευση διενέργειας εκπτώσεων στα καταστήματα stock και outlet.
 • Καταργείται ο περιορισμός στην περίπτωση διενέργειας προωθητικών ενεργειών, σύμφωνα με τον οποίο η αξία του προϊόντος που δίδεται ως δώρο πρέπει να είναι μικρότερη της αξίας του κύριου προϊόντος.
Απορρυπαντικά
 • Καταργούνται τα τέλη γνωστοποίησης της χημικής σύνθεσης των απορρυπαντικών στο Γενικό Χημείο του Κράτους ενώ η υποχρεωτική γνωστοποίηση της χημικής σύνθεσης των προϊόντων αντικαθίσταται από απλό ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς υποχρέωση αναγραφής του αριθμού καταχώρισης. Έτσι μειώνεται το κόστος και καταργούνται περιττά διοικητικά εμπόδια τόσο για την εγχώρια παραγωγή όσο και για τις εισαγωγές προϊόντων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη  συγκράτηση των τιμών καταναλωτή.
Ανώτατες τιμές 

 • Αποσαφηνίζεται ότι οι ανώτατες τιμές πώλησης για τα προϊόντα (νερό, τοστ, καφές, τσάι) που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση για τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ ισχύουν περιοριστικά στους χώρους που προβλέπει η ίδια απόφαση (αεροδρόμια, πλοία, γήπεδα, αρχαιολογικοί χώροι, κλπ.), για την αποφυγή παρεξηγήσεων.
Δομικά υλικά
 

 • Αίρεται η υποχρέωση διακίνησης χύδην τσιμέντου από χώρες της ΕΕ μέσω των Κέντρων Διανομής, υπό προϋποθέσεις και εφόσον διασφαλίζεται ο έλεγχος της ποιότητας του προϊόντος.
 • Αίρονται οι προϋποθέσεις περί ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου (500.000 ευρώ) και περί ελάχιστου όγκου των αποθηκευτικών χώρων (2.000 κυβικά μέτρα) που απαιτείται να έχουν οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας Ασφάλτου.
 • Ευθυγραμμίζεται  η διάρκεια της άδειας λειτουργίας των μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών  υλικών με τη διάρκεια της άδειας εκμετάλλευσης του λατομείου.
 • Περιορίζονται μια σειρά από διοικητικά βάρη, όπως η υποχρέωση υποβολής στοιχείων για τιμές, εξαγωγές, κλπ. από τα λατομεία.
 • Θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια για τον υπολογισμό των αναλογικών μισθωμάτων σε λατομεία αδρανών υλικών, καταργώντας το μέχρι σήμερα ασαφές καθεστώς.
 • Καταργείται η επιβάρυνση 2% επί της τιμής πώλησης τσιμέντου υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντων.
Τουρισμός
 • Καταργούνται περιορισμοί (χιλιομετρικές αποστάσεις, δυναμικότητα κλινών, κ.α. ) για ίδρυση ξενοδοχείων, κέντρων αθλητικού και προπονητικού τουρισμού, κέντρων θαλασσοθεραπείας, συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων.
 • Καταργείται η έγκριση καταλληλότητας του ΕΟΤ για το οικόπεδο ή γήπεδο τουριστικής εγκατάστασης.
 • Αίρονται περιορισμοί ως προς την εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης: Συγκεκριμένα, καταργείται το ελάχιστο όριο κυβισμού των αυτοκινήτων που είναι 1.500 κ.εκ. και μειώνεται η ελάχιστη διάρκειας μίσθωσης από 12 ώρες που είναι σήμερα σε 6.
 • Εξομοιώνονται παλαιοί και νέοι επαγγελματίες ως προς τη δυνατότητα απόκτησης τουριστικών λεωφορείων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων.
 • Καταργείται η υποχρέωση γνωστοποίησης, θεώρησης και έγκρισης τιμών από τις τουριστικές επιχειρήσεις προς τον ΕΟΤ και το ΞΕΕ, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές περιορίζουν τον ανταγωνισμό.
 • Αίρεται ο περιορισμός ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής σε αλιευτικούς λιμένες ή καταφύγια, εφόσον σε απόσταση μικρότερη των 5 ναυτικών μιλίων λειτουργεί τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής, διευκολύνοντας το θαλάσσιο τουρισμό.
 • Εξισώνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις, παλιές και νέες ως προς τις προϋποθέσεις διάθεσης υγρών αποβλήτων. Για την ομαλή μετάβαση των υφιστάμενων επιχειρήσεων στο νέο καθεστώς, παρέχεται μεταβατική περίοδος 18 μηνών.
 • Επεκτείνεται η δυνατότητα διαδικτυακών τουριστικών γραφείων να παρέχουν όσες υπηρεσίες παρέχουν τα τουριστικά γραφεία με φυσική παρουσία.
 • Εξομειώνονται παλιές και νέες εγκαταστάσεις ως προς τους όρους δόμησης που εφαρμόζονται σε περίπτωση επέκτασης.
Γενικές ρυθμίσεις
 • Αίρονται εμπόδια για τη συγχώνευση και το διαχωρισμό εγκαταστάσεων.
 • Ορίζεται ρητά η δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς με Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης ευπαθών και μη ευπαθών προϊόντων με την προϋπόθεση ύπαρξης ειδικών διαχωριστικών για τη στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από το άλλο.
 • Καταργείται η υποχρέωση ύπαρξης χώρου στάθμευσης για τις εταιρίες φορτηγών ΔΧ, παλιές και νέες.
 ΠΗΓΗ : tvxs.gr
Διαβάστε περισσότερα »

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Άνοιξε η αυλαία του 10ου εαρινού φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου στα Σπάτα στις 22-3 με αφιέρωμα στο Δημήτρη Χορν

10ο ΕΑΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΟΡΝ
 ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-3-2014 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΟΡΝ


Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, στηρίζοντας τις τέχνες και το ερασιτεχνικό θέατρο, διοργανώνει το 10ο εαρινό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον Δημήτρη Χορν και το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης είναι: "Ηθοποιός Σημαίνει Φως". 

Ηθοποιός σημαίνει φώς. Από το μουσικό έργο Οδός Ονείρων που ανέβηκε στο θέατρο Μετροπόλιταν στις 14 Ιουνίου 1962.
Στίχοι-μουσική: Μάνος Χατζιδάκις, Ερμηνεύει ο Δημήτρης Χόρν
Εικόνες απο τις ταινίες:Στέλλα(1955) του Μ. Κακογιάννη - Ο Δράκος(1956) του Ν. Κούνδουρου
Αναπαράσταση(1970) του Θ. Αγγελόπουλου - Ευδοκία(1971) του Α. Δαμιανού - Ο Θίασος(1975) του Θ. Αγγελόπουλου.


Όλες οι παραστάσεις θα  πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Σπάτων «Χρήστος Μπέκας» (Σταύρου Μπέκα 7). 
Πες μου μια λέξη.   Στίχοι: Αλέκος Σακελλάριος, Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις - Πρώτη εκτέλεση: Δημήτρης Χορν & Μάρω Κοντού ( Ντουέτο )

Η έναρξη του Φεστιβάλ έγινε το Σάββατο 22 Μαρτίου με αφιέρωμα στον Δημήτρη Χορν και η λήξη το Σάββατο 3 Μαΐου, σε ένα άκρως γιορτινό κλίμα.
  Καλεσμένοι στην έναρξη του φεστιβάλ, η ηθοποιός Μάρω Κοντού και ο ενδυματολόγος Ντίμης Κρίτσας οι οποίοι θυμήθηκαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο όμορφες στιγμές δίπλα στον μεγάλο ηθοποιό. Η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Γιώτα Μάρκου έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση του έργου του.Στο μικρό απόσπασμα από το video, η Μάρω Κοντού θυμάται πως γνωρίστηκε με τον Δημήτρη Χορν.

 Δείτε όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ (σε μορφή .pdf ΕΔΩ)

Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Άτολμη η απόφαση της Ευρωπαικής Επιτροπής απέναντι στο αίτημα δύο εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών για "ΝΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ"

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι άτολμη και δεν απαντάει στις προσδοκίες των 1,9 εκατομμυρίων ανθρώπων», λέει ο Jan Willem Goudriaan, αντιπρόεδρος της ECI Right2Water. «Λυπάμαι που δεν υπάρχει πρόταση για νομοθεσία αναγνωρίζοντας το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό

(Press release 19 March 2014
)

The European Commission (EC) published a Communication today that gives its official response to the first successful European Citizens’ Initiative (ECI) which called on the EC “to implement the human right to water and sanitation in European law.”  In the Communication, the European Commission does recall the importance of the human right to water and sanitation and states the importance of water as a public good and fundamental value and that “water  is not a commercial product”. However, that’s as far as it goes. “The reaction of the European Commission lacks any real ambition to respond appropriately to  the expectations of 1.9 million people” says Jan Willem Goudriaan, vice-president of the ECI Right2Water. “I regret that there is no proposal for legislation recognising the human right to water.”
The ECI also asked for a legal commitment that there would be no EU initiatives to liberalise water and sanitation services. But there is nothing in the Communication on this. We certainly welcome the fact that the support of people for our ECI led to the exclusion of water and sanitation services from the concessions directive. However, the Commission’s

Communication makes no commitment to explicitly exclude these services from trade negotiations such as the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Nevertheless, there are aspects of the European Commission response that we do consider to be positive. For example, the recognition that the provision of water services is generally the responsibility of local authorities which are closest to citizens. This confirms the trend towards remunicipalisation across Europe which according to the communication is the safest way for water to be kept out of the internal market rules, one of the main demands of the ECI.

We also welcome the commitment of the Commission to promote universal access to water and sanitation in its development policies and to promote public-public partnerships.

We expect that the review of the Water Framework Directive (WFD) and the Drinking Water Directive will be an opportunity to realise the human right to water and sanitation in the EU. The Citizens’ Committee expects to be considered as a major stakeholder.

We will be asking the political parties and their candidates for President of the EC to commit to proposing legislation to implement the human right to water and sanitation and not to liberalise water and sanitation services in the EU and beyond. This will be important for the European elections in May 2014.


Following next links you will find the press release in
:


English,
German,
French and
Spanish


EPSU is the European Federation of Public Service Unions. It is the largest federation of the ETUC and comprises 8 million public service workers from over 265 trade unions; EPSU organizes workers in the energy, water and waste sectors, health and social services and local and national administration, in all European countries including in the EU’s Eastern Neighborhood. EPSU is the recognized regional organization of Public Services International (PSI).

EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS
40 Rue Joseph II, Box 5
1000 Brussels

http://www.epsu.org

Διαβάστε περισσότερα »

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

ΤΕΕ: Κινητοποίηση για το ασφαλιστικό και το δημόσιο τομέα. ΤΕΤΑΡΤΗ 19/3/2014

Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους Μηχανικούς να πάρουν μέρος στην Αττική σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης την Τετάρτη 19/3/14, στις 09.30 στο ΚΕΑΟ Πειραιώς 28, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Εργασίας, Σταδίου 29 και κατάληξη στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος.
ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/3/2014
-ΣΤΙΣ 9.30 ΠΜ ΣΤΟ ΚΕΑΟ (Πειραιώς 28).
-ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σταδίου 29).
-ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Το ΤΕΕ μαζί με τις Ενώσεις και τους συλλογικούς φορείς των διπλωματούχων Μηχανικών, στο πλαίσιο της 48ωρης Πανελλαδική απεργίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη και Πέμπτη 19 και 20 Μάρτη 2014 καλεί το τεχνικό επιστημονικό δυναμικό της χώρας να συμμετάσχει στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων. 

Το TEE καλεί τους διπλωματούχους Μηχανικούς να συμμετέχουν αγωνιστικά και μαζικά στις κινητοποιήσεις εναντίον των αλλεπάλληλων ισοπεδωτικών επιθέσεων που οργανώνουν κυβέρνηση και τρόικα, εις βάρος του επιστημονικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας, με στόχο την πλήρη κατάργηση των ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων μας και παράλληλα την οριστική διάλυσης της δημόσιας διοίκησης, για να προχωρήσουν χωρίς έλεγχο στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Με βάση τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται μέχρι να επιλυθούν οριστικά και δίκαια τα ασφαλιστικά μας αιτήματα. Στόχος πρώτης γραμμής είναι να αποτραπεί η αποστολή προς Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ο κατάλογος ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, που θα έχει ως συνέπεια να ξεκινήσουν αμέσως κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων σε περισσότερους απο 50.000 Μηχανικών, όπως επιδιώκει ο πρόεδρος του ΔΣ  ΕΤΑΑ Αντώνης Σελλιανάκης, σε συνεννόηση με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. 

Παράλληλα συνεχίζεται ο αγώνας και η ετοιμότητα του ΤΕΕ μαζί με τις Ενώσεις και τους συλλογικούς φορείς των Μηχανικών μέχρι να εξουδετερωθεί κάθε απόπειρα του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ, που επιχειρεί αιφνιδιαστικά και απροκάλυπτα να επιβάλει τις νέες εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν θεσμοθετηθεί με τους μνημονιακούς Νόμους της περιόδου 2011-2013, εις βάρος του άγρια δοκιμαζόμενου από την κρίση και την ανεργία τεχνικού επιστημονικού κόσμου.

Στο πλαίσιο των σταθερών αποφάσεων, που με εισηγήσεις του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη έχει λάβει η Διοικούσα Επιτροπή, το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς στην πρώτη γραμμή της κινητοποίησης και του διεκδικητικού αγώνα για τα μεγάλα ανοιχτά θέματα στο ασφαλιστικό των μηχανικών. Οι αγώνες του ΤΕΕ σε κοινό μέτωπο με τους συλλόγους και τις συλλογικότητες των μηχανικών αλλά και το σύνολο των επιστημονικών φορέων έχουν φέρει καρπούς και συνεχίζονται μέχρι την τελική δικαίωση.
Απο το ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Παγκόσμια ημέρα Νερού. Ο κοινωνικός ρόλος των επιστημόνων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανάδειξη του νερού ως “δημόσιου αγαθού".

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ,

συνδιοργανώνει με την συνεργασία της

Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας 
 

την Ημερίδα:
«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ - WATERMICRO 2014» 


Κατεβάστε το πρόγραμμα ΕΔΩ


Διαβάστε περισσότερα »

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Οι διανοούμενοι οφείλουν να αφήσουν τις «γραμμές» και να δουν την Ελλάδα. Που είναι οι άλλοι κ.κ. καθηγητές ένθεν κακείθεν ;

Σαράντος Καργάκος: Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ…!

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Μαρτίου 7, 2014

καργακοςΓνωρίζω ότι οι ασχολίες σας είναι πολλές και ασφαλώς θα σας είναι δυσχερές να εγκύψετε στα ληρήματα της ταπεινής μου γραφίδας. Αλλ’ επειδή όλα τα Συντάγματα από καταβολής Ελληνικού Κράτους (1-1-1822), μου αναγνωρίζουν το δικαίωμα του «ἀναφέρεσθαι εἰς τάς ἀρχάς», τολμώ –παρότι γνωρίζω ότι το σχετικό άρθρο του Συντάγματος εμπίπτει στις περιπτώσεις φαιδρότητας– να σας απευθύνω την ύστατη τούτη έκκληση:

Κύριε Πρωθυπουργέ, αφού δεν μπορείτε να μας αφήσετε να ζήσουμε ήσυχα, αφήστε τουλάχιστον να πεθάνουμε ήσυχα! Είναι απαράδεκτο άνθρωποι της δικής μου ηλικίας να ασχολούνται από νυκτός μέχρι πρωίας με το τι πρέπει σήμερα να μαζέψουν για την εφορία ή τι ποσό οφείλουν εντός των προσεχών ημερών να πληρώσουν στην εφορία. Οι σοφοί σας σύμβουλοι κάθε ημέρα ανακαλύπτουν και νέους τρόπους να μας αιματορρουφήξουν.

Οι μέθοδοι εισπράξεως χρημάτων, που εφευρέθηκαν εσχάτως, Κύριε Πρωθυπουργέ, παραπέμπουν στις μεθόδους του Αλή Πασά, που αντί να βάζει τον «τζελάτη» (δήμιο) με μια σπαθιά να κόβει το κεφάλι του ραγιά, τον έβαζε να τον κόβει φέτες, ξεκινώντας από τα δάκτυλα και προχωρώντας στα πόδια και στα χέρια, μέχρι να φθάσει στην αποκοπή του κεφαλιού. Ήθελε κι αυτός και τα «ρετζάλια» του (δεν γράφω ρετάλια· ρετζάλια ήσαν οι αξιωματικοί του) και οι «τζοχανταραίοι» του να απολαμβάνουν το θέαμα του μαρτυρίου.

Στο έσχατο αυτό σημείο του παρατεταμένου μαρτυρίου έχουμε φθάσει όλοι όσοι δεν πήραμε τη ζωή μας σαν «μαγκιά» (ενθυμείσθε ασφαλώς το Λαλιωτικό σύνθημα «η ζωή είναι μαγκιά»!) και μοχθήσαμε να στήσουμε νοικοκυριά, για τα παιδιά μας και για τα γεράματά μας. Τώρα που φθάσαμε στο όριο των «υπερήφανων γηρατειών», θαρρείτε, Κύριε Πρωθυπουργέ, ότι είναι δυνατόν με ισχυαλγίες, οσφυαλγίες, αρτηριακές πιέσεις, καρδιοπάθειες, άσθματα και άλλα τινά να στεκόμαστε ώρες στην ουρά για να πληρώσουμε τα διαρκώς επινοούμενα χαράτσια; Κι αν κάποτε αξιωθούμε να φθάσουμε προ του εφοριακού, νομίζετε ότι αρμόζει στην αξιοπρέπειά μας να παζαρεύουμε σαν Αιγύπτιοι… καμηλιέρηδες;

Κύριε Πρωθυπουργέ, ένας προκάτοχός σας στα χρόνια της νεότητάς σας, είχε πει, απευθυνόμενος στον υπουργό του επί των οικονομικών, το πολυθρύλητο: «Δωσ’ τα όλα»! Σεις, γιατί δεν κάνετε το αντίθετο; Να πείτε στον αρμόδιο για τις φοροεισπράξεις «μινίστρο» σας κάτι απλό: «Παρ’ τα όλα». Να ξεμπλέξουμε! Και να μην έχουμε αγωνιά μη μας κλέψουνε. Αλλά τι να πάρουν οι «χαρατσήδες» σας, Κύριε Πρωθυπουργέ; Η κυβέρνησή σας έχει στραγγίξει μέχρι τρυγός ( τρύξ –γός είναι το κατακάθι του οίνου) τα όποια αποθέματά μας· έχει στραγγίξει ως τη στερνή ρανίδα το μαστό της αγελάδας. Φοβάμαι ότι στο εξής, αντί να βγάζει γάλα, ο μαστός της Ελλάδος-αγελάδος, θα κατεβάζει αίμα. Με πάσαν έννοιαν. Θαρρώ, εννοείτε τι εννοώ.

Σήμερα, Κύριε Πρωθυπουργέ, εμείς τα «περήφανα γηρατειά» μοιάζουμε με τη χελώνα που δέχεται επίθεση και μένει στο καβούκι της και μόνο κάπου-κάπου βγάζει το κεφάλι της προς τα έξω και κοιτάζει γύρω. Μα τι να δει; Και το ξαναμαζεύει πάλι μετά από λίγο. Όπου να στρέψουμε το βλέμμα μας, βλέπουμε ανθρώπινα ερείπια. Φαντάζεστε, Κύριε Πρωθυπουργέ, πόσο οδυνηρό είναι για μένα να με πλησιάζει ένας νεαρός και να μου ζητάει ένα ευρώ για να φάει, όταν εγώ τον περνάω 60 χρόνια ζωής; Ξέρετε, Κύριε Πρωθυπουργέ, ότι υπάρχουν άνθρωποι της ηλικίας μου που παρακαλούν τον Θεό να τους χαρίσει χρόνια για να γηροκομήσουν τα παιδιά τους;

Έχω διαβάσει, Κύριε Πρωθυπουργέ, ότι η κατάθλιψη είναι θυμός που έχει στραφεί προς τα μέσα. Αλλά πόσο μέσα θα πάει; Κάποτε θα ξεσπάσει. Και τι θα γίνει, αν ο θυμός αυτός βγει προς έξω; Όταν ο θυμός γίνεται σεισμός, τότε οι κοινωνικές εκρήξεις ξεπερνούν και αυτές της Αίτνας και του Κρακατάου.

Προσωπικά, και μετά από φοροδοσία/αιματοδοσία 52 ετών, δικαιούμαι να έχω αξίωση μιας περισσότερο αξιοπρεπούς μεταχειρίσεως από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όχι η δύσμοιρη σύζυγός μου –αντί να μου «παίρνει βεντούζες»– να ξαγρυπνά ψάχνοντας χαρτιά για το σπίτι που κατοικούμε, σπίτι του 1952, το οποίο έχουμε δηλώσει μέχρις εσχάτης γωνιάς πάνω από 60 φορές! Μήπως πρέπει να δηλώσουμε και την ελιά που φύτεψα φέτος; Δεν είναι ευχάριστη η επίσκεψη σε μια δημόσια υπηρεσία. Μου προκαλεί λόγω στενοχωρίας (στενότητας χώρου) στενοχώρια και δυσφορία. Και όσα ακούγονται εκεί, δεν γράφονται στο χαρτί. Κάποτε ένιωσα σαν ιεροκήρυκας σε έκθεση πορνογραφίας.

Με την παρούσα δεν ζητώ τον οίκτο σας. Που ποτέ δεν ζήτησα. Απλώς θέλω για ύστατη φορά να θυμίσω (κι όχι μόνο σε σας), ποιος είναι ο ρόλος του πρωθυπουργού. Που δεν είναι –επαναλαμβάνω– ρόλος να εγκρίνει φορολογικά μέτρα. Ο ρόλος του είναι άλλος. Μια κυβέρνηση είναι σαν το παλιό καλό ρολόι με κουρδιστήρι. Και ρόλος του πρωθυπουργού είναι να κρατάει το ρολόι αυτό καλά κουρδισμένο. Δυστυχώς, η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός μοιάζουν με ξεκούρδιστο ρολόι. Τι χρειαζόταν η μισή κυβέρνηση να κουβαληθεί στην Κεφαλονιά; Και η αντιπολίτευση μαζί! Δεν υπήρχαν αρμόδια όργανα για να συντονίσουν αυτό που πρέπει να γίνει; Οι υπουργοί πρέπει να τα συντονίζουν όλα; Τότε τι χρειάζονται τα λοιπά όργανα;

Αυτά που γίνονται, Κύριε Πρωθυπουργέ, από την κυβέρνησή σας είναι –αν όχι ανόητα– πάντως ακατανόητα. Μας πνίξατε στα ακρωνύμια. Είναι ευκολώτερο να μάθεις Σανσκριτικά παρά να μάθεις τι σημαίνουν τα αρκτικόλεξα αυτά. Τότε ένας τόπος κυβερνάται καλά, όταν η κυβέρνηση κινείται σ’ ένα όριο που μπορεί να το νιώσει κανείς, ακόμη και να το κατανοήσει. Δεν ανήκω στη χορεία των σοφών που περιστοιχίζουν κάθε υπουργό. Ωστόσο, όταν ταξιδεύω με τον ηλεκτρικό, άνθρωποι απλοί με ρωτούν: 

«Τι γίνεται στον τόπο αυτό;». Και δεν ξέρω τι να αποκριθώ. Συχνά μου έρχεται στη μνήμη μια φράση: «Η κατάσταση δεν είναι τόσο άσχημη όσο φαίνεται· είναι ακόμη χειρότερη». Να απαντήσω έτσι; Σας ερωτώ…

Η αισιοδοξία δεν είναι θέμα «γραμμής».
Διαβάστε περισσότερα »

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Η Ευρωπαική Επιτροπή μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις και πίεση από το κίνημα των πολιτών κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού.

Water

European Federation of Public Service Unions

Dear all,

Please find attach a news cutting from the Brussels based press about the decision of the European Commission not to act upon our European Citizens Initiative. We have already written to the EC saying that it is a scandal that they inform the world through leaked documents and we had scheduled a meeting tomorrow at 14h with Sefcovic Cabinet. We will argue as we did at the hearing and the meeting with the EC.

We would like to ask you to get ready for a massive mobilization for next week in the event that the news of the European Voice is true. Some organisations have already tweeting about this scandalous way of acting.

If you have planned something for world water day, please use the issue to mobilise and if not, maybe this can encourage you to do it.

Please keep us informed about your plans, we will keep you informed about the development in the coming days.
Yours
Pablo SÁNCHEZ CENTELLAS
Policy Staff - Officer, Communications, Public Relations, Liaison with the EP and Youth.Διαβάστε περισσότερα »

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων εις βάρος 50.000 μηχανικών δεν θα περάσουν! Μπλόκο των εργαζομένων στο έκτακτο ΔΣ του ΕΤΑΑ


 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ


ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014, ΣΤΙΣ 13.30 ΜΜ

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 27 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ/Τομέας Υγειονομικών)


Σε μια ακόμη προκλητική ενέργεια απέναντι στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ προχώρησε ο κ. Σελλιανάκης, προσπαθώντας να ακυρώσει τις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ, των Φορέων και των συλλογικοτήτων των μηχανικών, συγκαλώντας έκτακτο ΔΣ του ΕΤΑΑ στα γραφεία του Πρώην ΤΣΑΥ (Αχαρνών 27) στις 13:30.

Μια ακόμη μεθόδευση που δείχνει τη λειτουργία του κ. Σελλιανάκη απέναντιστους Φορείς και τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.

Δηλώνουμε ότι όποτε και όπου ο κ. Σελλιανάκης συγκαλέσει συνεδρίαση του ΔΣτου ΕΤΑΑ, νόμιμα ή παράνομα, θα είμαστε εκεί.

Οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων εις βάρος 50.000 μηχανικών δεν θα περάσουν!

Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους Μηχανικούς, να αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά απέναντι στη νέα προκλητική και πραξικοπηματική απόπειρα του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ, ο οποίος επιμένει να κινήσει τη διαδικασία κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων, μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). 

Η απειλή των κατασχέσεων ενεργοποιείται εις βάρος δεκάδων χιλιάδων επιστημόνων, ιδιαίτερα εις βάρος περί των 50.000 διπλωματούχων Μηχανικών, λόγω ασφαλιστικών οφειλών, ενώ ολόκληρος ο επιστημονικός κόσμος, που μαζί με ολόκληρη την ελληνική κοινωνία μαστίζεται από την κρίση, αντικειμενικά και εύλογα αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις οφειλές του, λόγω της οικονομικής ύφεση και της εκρηκτικής ανεργίας. 
 
Σε σταθερή συνεννόηση με τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση, παραμένοντας
άκαμπτος και αμετανόητος, ο πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ Α. Σελλιανάκης, ο οποίος
με απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ έχει κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» για το ΤΕΕ και
τους διπλωματούχους Μηχανικούς κάνει άλλη μία απέλπιδα προσπάθεια,
παραβιάζοντας τους κανόνες νομιμότητας και δημοκρατικής λειτουργίας του ΔΣ
ΕΤΑΑ, να κινήσει αυτός μόνος του, τις διαδικασίες κατασχέσεων εις βάρος
των ασφαλισμένων μελών του ΕΤΑΑ για ασφαλιστικές οφειλές. Επιδιώκοντας να
παρακάμψει την σταθερή αγωνιστική παρουσία και αντίδραση των διπλωματούχων
Μηχανικών και άλλων επιστημόνων, που με τις κινητοποιήσεις τους στα
κεντρικά γραφεία του ΕΤΑΑ στην οδό Μάρνη 22 επί σειρά μηνών λειτουργούν ως
ανάχωμα στις παράνομες και μονομερείς μεθοδεύσεις του, ο κ Σελλιανάκης
αλλάζει τόπο, ημέρα και ώρα, συγκαλώντας εκτάκτως το ΔΣ ΕΤΑΑ την Τρίτη 11
Μαρτίου 2014 στα γραφεία του Πρώην ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ/ Τμήμα Υγειονομικών).
Επιδιώκει κάλυψη των ενεργειών του και να δρομολογηθούν οι ισοπεδωτικές
και επαίσχυντες αποφάσεις του. Θα μας βρει για άλλη μια φορά μπροστά του
και οι μεθοδεύσεις των κατασχέσεων δεν θα περάσουν!

Η κυβέρνηση και ο διορισμένος από αυτήν πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ, κατ΄ εντολή
της «τρόικας των δανειστών», μαζί με τα «κοράκια της αγοράς», που διψούν
για κατασχέσεις των όποιων περιουσιακών στοιχείων δημιουργήθηκαν από τον
ιδρώτα και το αίμα των ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους
σκληραίνουν τη στάση τους. 


Οι νέες μεθοδεύσεις του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ
εκδηλώνονται την ίδια ώρα, που οι αγώνες των Μηχανικών και των άλλων
επιστημονικών κλάδων εξουδετερώνουν τα σχέδια των μαζικών κατασχέσεων, ενώ
πόρισμα-καταπέλτης του «Συνηγόρου του Πολίτη», που εκδόθηκε μετά από
μαζικές προσφυγές ενδιαφερομένων, απενεργοποιεί το ΚΕΑΟ, ακυρώνει τις
κατασχέσεις και ζητά τόσο για τις ασφαλιστικές οφειλές να ισχύσουν
«ρεαλιστικές και εξυπηρετήσιμες ρυθμίσεις».

Στο πλαίσιο των σταθερών αποφάσεων, που με εισηγήσεις του προέδρου ΤΕΕ
Χρήστου Σπίρτζη έχει λάβει η Διοικούσα Επιτροπή, το ΤΕΕ καλεί τους
διπλωματούχους μηχανικούς στην πρώτη γραμμή της κινητοποίησης και του
διεκδικητικού αγώνα για τα μεγάλα ανοιχτά θέματα στο ασφαλιστικό των
μηχανικών. Οι αγώνες του ΤΕΕ σε κοινό μέτωπο με τους συλλόγους και τις
συλλογικότητες των μηχανικών αλλά και το σύνολο των επιστημονικών φορέων
έχουν φέρει καρπούς και συνεχίζονται μέχρι την τελική δικαίωση.


Από το ΤΕΕ
Διαβάστε περισσότερα »

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Η Πορτογαλία ταράζει τα νερά γιατί «και οι 19 συμβάσεις παραχώρησης Σ.Δ.Ι.Τ. στην ύδρευση, επιβάρυναν τις τοπικές κοινωνίες».


Το Ελεγκτικό Συνέδριο της χώρας έκρινε ότι όλες οι συμβάσεις παραχώρησης της ύδρευσης σε ιδιώτες επιβάρυναν τις τοπικές κοινωνίες

Του ΦΙΛΗ ΚΑΪΤΑΤΖΗ

Κάτι τρέχει... στην Πορτογαλία με το νερό, που δεν πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα, καθώς, σύμφωνα με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της χώρας, «και οι 19 συμβάσεις παραχώρησης στο πλαίσιο της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην ύδρευση, επιβάρυνε τις τοπικές κοινωνίες».

Ακόμα χειρότερο είναι ότι «τα 3/4 των συμβάσεων παραχώρησης εγγυώνται αποζημιώσεις στις ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών, εάν υπάρχει πτώση στη χρήση του νερού στον αριθμό των καταναλωτών».

Η έκθεση, την οποία παρουσιάζει η SavegreekWater στην καμπάνια της (δεύτερο μέρος) «Κάτι τρέχει με το νερό» με τίτλο πότισμα, αναφέρει:

Και οι 19 συμβάσεις

«Το δικαστήριο εξέτασε και τις 19 συμβάσεις για τις περιοχές Alcanena, Barcelos, Batalha, Campo Major Cazzazeda de Ansiaes, Figueira da foz, Fundao, Qurem, Trancoso, Gondomar, Setubal, Paredes, Valongo, Fale, Santa Maria de feiza, Matosinhos, Santo Tirso/Tzofa, Pacos de ferreira και Marco de Canaveses και απεφάνθη: Υπάρχει άνιση κατανομή του παθητικού που ωφελεί σαφώς τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών εις βάρος των τοπικών αρχών. Μόνο στο Barcellos εξαναγκάστηκαν να πληρώσουν στην εταιρεία Aquas de Barcelos περίπου 172 εκατομμύρια ευρώ σε δόσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης».

Αλλο παράδειγμα που επισημαίνεται είναι ότι «το τοπικό δημοτικό συμβούλιο του Marco de Canaveses αναγκάστηκε να πληρώσει στην ιδιωτική εταιρεία παροχής Aquas de Marco 18.000.000 ευρώ αποζημίωση».

Στις περισσότερες συμβάσεις, τα προβλεπόμενα ποσοστά αύξησης του πληθυσμού και της χρήσης του νερού, που χρησιμεύουν ως βάση για τις συμβάσεις, είναι ανακριβή και μακριά από την πραγματική κατάσταση. Η έλλειψη εποπτείας είναι τέτοια ώστε αυτές οι προβλέψεις είχαν δοθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Χωρίς να έχουν ελεγχθεί ή αναθεωρηθεί πριν από την υπογραφή των συμβάσεων».

Ετσι «τα περιθώρια κέρδους των ιδιωτικών εταιρειών είναι στη σφαίρα του ανήθικου καθώς κυμαίνονται έως και 15,5%». Το δικαστήριο υπογραμμίζει στην έκθεσή του ότι «πάντοτε σε επίπεδο του αναμενόμενου μερίσματος των μετόχων είναι απαράδεκτο υπό την παρούσα οικονομική κατάσταση και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς». Με τέτοια τερτίπια «δεν εξυπηρετείται τελικώς» το δημοσιονομικό συμφέρον.

Η SavegreeKwater, επικαλούμενη το Ελεγκτικό Συνέδριο της Πορτογαλίας, σημειώνει: «Τα αποτελέσματα των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα -ΣΔΙΤ- για το νερό δικαιώνουν το συνεχή αγώνα της STAL (Εθνικό σωματείο των εργαζομένων στις τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες της χώρας), γεγονός που ενισχύει τη δική μας προσπάθεια για να μην περάσει συνταγματικά κατοχυρωμένο το δημόσιο αγαθό του νερού σε ιδιώτες».

Η άποψη της STAL ήταν και είναι ότι «οι τοπικές αρχές μπορούν πολύ εύκολα να υποσκελιστούν από τα συμφέροντα των ιδιωτικών ισχυρών οικονομικών γκρουπ», θέση που επιβεβαιώθηκε.

Το πορτογαλικό δικαστήριο άλλωστε διευκρινίζει ότι «οι δικαιοπάροχοι του δημοσίου τομέα επέδειξαν σημαντικούς περιορισμούς όσον αφορά στη δυνατότητά τους για οικονομική επιτήρηση και για αξιολόγηση του ρίσκου αυτών των συμβάσεων. Με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις στις τεχνικές και εμπορικές δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται να διαφυλάξουν τα οικονομικά συμφέροντα των τοπικών αρχών και των καταναλωτών».

Δεν πρέπει να μας διαφύγει «η γνώμη του δικαστηρίου ότι οι ελλείψεις στην ισχύουσα νομοθεσία για τα ύδατα, τιμωρούν τις τοπικές αρχές-κοινωνίες και ωφελούν τους ιδιώτες παρόχους». Που εξυπηρετούνται «από την τακτική των διαδοχικών κυβερνήσεων οι οποίες παρέχουν νομοθετικά θεμελιωμένη προστασία στο κέρδος».

Στο δεύτερο σποτ της καμπάνιας «Κάτι τρέχει για το νερό» της SavegreeKwater έχουν συμπράξει αφιλοκερδώς πάνω από 250 συντελεστές που πλαισιώνουν τη συλλογική προσπάθεια για το πολυτιμότατο αυτό αγαθό που είναι η ίδια μας η ζωή.

Και να μην ξεχνάμε: Η ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα είναι απόφαση της κυβέρνησης και όχι των δανειστών της, όπως έχει πει ο Ολι Ρεν, με την επισήμανση ότι δέχεται να εξαιρεθούν οι υπηρεσίες ύδρευσης από τα συμπεφωνημένα. 


ΠΗΓΗ : ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 8-3-2014
Διαβάστε περισσότερα »

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ. Φρένο στιςεξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές των Μηχανικών.

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ΣΤΙΣ 15:00 ΜΜ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΡΝΗ 22


Για να αποτραπούν οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων σε 50.000 μηχανικούς με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές.

Το TEE ενημερώνει τα μέλη του ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για τα ασφαλιστικά θέματα και καλεί τους διπλωματούχους Μηχανικούς για άλλη μία φορά να αντιδράσουν δυναμικά και να ακυρώσουν στην πράξη τη νέα απόπειρα του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ, που επιχειρεί αιφνιδιαστικά και απροκάλυπτα να επιβάλει τις νέες εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν θεσμοθετηθεί με τους μνημονιακούς Νόμους της περιόδου 2011-2013, εις βάρος
του άγρια δοκιμαζόμενου από την κρίση και την ανεργία τεχνικού επιστημονικού κόσμου.

Με βάση τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται μέχρι να επιλυθούν οριστικά και δίκαια τα ασφαλιστικά μας αιτήματα. Στόχος πρώτης γραμμής είναι να αποτραπεί η αποστολή προς Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ο κατάλογος ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, που θα έχει ως συνέπεια να ξεκινήσουν αμέσως
κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων Μηχανικών, όπως επιδιώκει ο πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ Αντώνης Σελλιανάκης, σε συνεννόηση με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Υπενθυμίζουμε ότι με κατάσχεση περιουσιακών απειλούνται, σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου, περίπου 50.000 διπλωματούχοι Μηχανικοί-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι, λόγω της κατάρρευσης της οικοδομικής δραστηριότητας και του δραστικού περιορισμού των δημόσιων έργων, τελούν ουσιαστικά σε μακρόχρονη ανεργία και αδυνατούν να καταβάλουν τις υποχρεωτικές και, ταυτόχρονα, παράλογα αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ (τομέα του ΕΤΑΑ σήμερα).

Ήδη, το μεγάλο αυτό πλήθος των διπλωματούχων μηχανικών &#8211; μεταξύ των
οποίων πολλοί με χρόνιες ή και ανίατες ασθένειες &#8211; στερείται και της στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, επειδή, ακριβώς, αδυνατούν αντικειμενικά να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές.

Στο πλαίσιο των σταθερών αποφάσεων, που με εισηγήσεις του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη έχει λάβει η Διοικούσα Επιτροπή, το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς στην πρώτη γραμμή της κινητοποίησης και του διεκδικητικού αγώνα για τα μεγάλα ανοιχτά θέματα στο ασφαλιστικό των μηχανικών. Οι αγώνες του ΤΕΕ σε κοινό μέτωπο με τους συλλόγους και τις
συλλογικότητες των μηχανικών αλλά και το σύνολο των επιστημονικών φορέων έχουν φέρει καρπούς και συνεχίζονται μέχρι την τελική δικαίωση.

Να σημειωθεί ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί, σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, ασφαλίζονται για την ιδιότητα τους και όχι για το χρόνο κατά τον οποίο εργάζονται. Εξαιτίας αυτής της ιδιοτυπίας, εμφανίζονται τυπικά μόνιμα εργαζόμενοι και άρα υποχρεωμένοι να καταβάλουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές τους εισφορές, ακόμη και όταν τα κυβερνητικά
δεδομένα και ανακοινώσεις βεβαιώνουν ότι είναι ο κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση και ουσιαστικά δεν έχουν εισόδημα.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης καλώντας τους διπλωματούχους μηχανικούς στη νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καταγγέλλει τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Βρούτση, και του Προέδρου του ΔΣ του ΕΤΑΑ, κ. Σελλιανάκη και επισημαίνει ότι αυτές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με το ΔΣ του ΕΤΑΑ, το οποίο στη συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2013, αποφάσισε: 


α. την μη αποστολή καταλόγου βεβαιώσεων οφειλών στο ΚΕΑΟ και

β. το θέμα να επανέλθει στο ΔΣ μετά τις 31/01/2014, εφόσον υπάρξει
τοποθέτηση από τους Φορείς των Ασφαλισμένων με αντικείμενο την είσπραξη
οφειλόμενων εσόδων».


Με δεδομένη την απόφαση αυτή, οι Φορείς των Ασφαλισμένων και Εκπροσώπων των Επιστημονικών Φορέων στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, συνεδρίασαν στα γραφεία του ΤΕΕ στα μέσα Ιανουαρίου, συζήτησαν για:

Τη γενικότερη δραματική κατάσταση των Κλάδων του ΕΤΑΑ και των ασφαλισμένων του, τις υπέρογκες εισφορές και το αναποτελεσματικό πλαίσιο ρυθμίσεων και διευκολύνσεων των οφειλών ασφαλισμένων.
Την εξαίρεση του ΕΤΑΑ από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) και τη μη αποστολή από το ΕΤΑΑ βεβαιώσεων οφειλής στο ΚΕΑΟ.
Την καθυστέρηση έκδοσης της ΥΑ του Κλάδου προνοιακών παροχών, την κάλυψη της ανεργίας των επιστημόνων και την υγειονομική κάλυψη όλων των Ασφαλισμένων (χωρίς εξαιρέσεις)

Και αποφάσισαν:

Να συντονίσουν κοινές δράσεις, να συγκροτήσουν διεπιστημονική επιτροπή αντιμετώπισης των ασφαλιστικών θεμάτων, να εξετάσουν το απαρχαιωμένο και αντικρουόμενο νομοθετικό πλαίσιο, να καθορίσουν την κοινή στάση των Εκπροσώπων των Φορέων στο ΔΣ και τις Διοικούσες Επιτροπές Τομέων του ΕΤΑΑ και να καταθέσουν συγκεκριμένη πρόταση για την είσπραξη
οφειλόμενων εσόδων από το ΕΤΑΑ,


Να ενημερώσουν τα Κόμματα της Βουλής και να ζητήσουν από την Κυβέρνηση την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων, όπως, επίσης, και την αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ.

Ήδη οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Φορέων συναντήθηκαν με τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ την 7η Φεβρουαρίου, της ΔΗΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ την 11ηΦεβρουαρίου, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων την 20η Φεβρουαρίου και σήμερα, 5 Μαρτίου 2014, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αντίστοιχη συνάντηση έχει ζητηθεί από τον Υπουργό Εργασίας, η οποία δεν έχει γίνει ακόμη δεκτή.

Κατά τις συναντήσεις με όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες διαπιστώθηκε αποδοχή για τη δραματική κατάσταση των Ασφαλισμένων, υιοθετήθηκε η ανάγκη νομοθετικών τροποποιήσεων, ενώ δόθηκαν σχέδια τροπολογιών από το ΤΕΕ.

Επί πλέον, το ΤΕΕ αποφάσισε να προτείνει τον ορισμό στο εξής του Προέδρου του ΔΣ του ΕΤΑΑ, από τους Φορείς των τριών Κλάδων του ΕΤΑΑ, εκ περιτροπής ανά έτος.

Όμως, καθώς οι συζητήσεις και διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τονίζει ο κ. Σπίρτζης, «παρά τις κοινές προσπάθειες των Φορέων μας και παρά την απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ», με την από 19η Φεβρουαρίου 2014 επιστολή του κ. Βρούτση, έγινε γνωστή η απαίτηση «για διαβίβαση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΤΑΑ στο ΚΕΑΟ, υπό την απειλή αστικών,
πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών, σε ύφος
“συνταγματάρχη” άλλης εποχής: ‘προβείτε πάραυτα και αμελλητί ‘….». 

Την επόμενη, 20 Φεβρουαρίου 2014, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΑΑ, με δική του επιστολή, «αξιοποίησε» την επιστολή του κ. Βρούτση για να συντάξει λίβελο κατά του ΤΕΕ και των μηχανικών, ενώ ταυτόχρονα διαβίβασε τη «διαταγή» στους Προέδρους των Τομέων, στις Διοικούσες Επιτροπές και στις Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ, επαναλαμβάνοντας και υιοθετώντας τις απειλές αστικών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών, παρακάμπτοντας και ενεργώντας αντίθετα
με την απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ, το οποίο δεν ενημέρωσε καν για τις δυο επιστολές (υπουργού και δική του).

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατήγγειλε τη συμπεριφορά του κ. Σελλιανάκη ως προσβλητική απέναντι στο ΤΕΕ και στους Φορείς των Ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ, απέναντι στους Μηχανικούς και σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. «Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Σελλιανάκης μεθοδεύει σε αγαστή συνεργασία με τον Υπουργό κ. Βρούτση την εξόντωση των Ασφαλισμένων και των ασφαλιστικών μας Φορέων» τονίζει σε επιστολή του ο κ. Σπίρτζης, ούτε η πρώτη φορά που «κινείται στο πλαίσιο της διατεταγμένης υπηρεσίας του από τους ανάλγητους
κυβερνητικούς εντολείς του. Είναι, όμως, προφανές, ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο και ο διορισμένος κ. Σελλιανάκης και ο Υπουργός του, κ. Βρούτσης, έχοντας οδηγήσει τον κλάδο μας όχι μόνο σε οικονομικά και θεσμικά αδιέξοδα αλλά και σε ανθρωπιστική κρίση».

Με δεδομένη αυτή τη στάση, η ΔΕ του ΤΕΕ σε κοινή Συνεδρίαση με τους Εκπροσώπους όλων των Παρατάξεων των Μηχανικών αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, ότι ο κ. Σελλιανάκης αποτελεί ανεπιθύμητο πρόσωπο για το ΤΕΕ και τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, ενώ κάλεσε τα μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ να ακυρώσουν το έγγραφο με το οποίο ζητά να προχωρήσει η διαδικασία κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων από το ΚΕΑΟ.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ αποφάσισε να παραπέμψει τον κ. Σελλιανάκη στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ για παραβίαση του Ν. 1486/ 1984 και του Κώδικα Δεοντολογίας των Μηχανικών, με την επιφύλαξη της διερεύνησης αστικών και ποινικών ευθυνών του.

Έως ότου επιλυθούν «τα ανθρωπιστικά, ασφαλιστικά θέματα που έχουν δημιουργήσει η Κυβέρνηση και τα ενεργούμενα της», η ΔΕ του ΤΕΕ αποφάσισε «να καλεί σε κινητοποίηση τους Μηχανικούς και όλους τους Φορείς των επιστημόνων Ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, σε κάθε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Στην πρόσκληση που απευθύνει για την αυριανή νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφείο του ΕΤΑΑ, ο κ. Σπίρτζης τονίζει προς τα Μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ: «Είμαστε βέβαιοι ότι κριτήριο στις Αποφάσεις σας δεν θα αποτελέσουν μόνο οι θέσεις του ΤΕΕ και των Φορέων μας, αλλά η συνείδησή σας για την ανθρωπιστική κρίση των 50.000 Μηχανικών χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις εν δυνάμει κατασχέσεις σε 50.000 Μηχανικούς, τις αυξήσεις των ήδη υπέρογκων εισφορών για τις οποίες ζητάμε να προταχθεί το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη του ΔΣ του ΕΤΑΑ»

Στο πλαίσιο των σταθερών αποφάσεων, που με εισηγήσεις του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη έχει λάβει η Διοικούσα Επιτροπή, το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς στην πρώτη γραμμή της κινητοποίησης και του διεκδικητικού αγώνα για τα μεγάλα ανοιχτά θέματα στο ασφαλιστικό των μηχανικών. Οι αγώνες του ΤΕΕ σε κοινό μέτωπο με τους συλλόγους και τις
συλλογικότητες των μηχανικών αλλά και το σύνολο των επιστημονικών φορέων έχουν φέρει καρπούς και συνεχίζονται μέχρι την τελική δικαίωση

ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ
Διαβάστε περισσότερα »