Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το 2015


Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Χριστουγεννιάτικος μποναμάς που αλλάζει τα πάντα η Π.Ν.Π της 17ης Δεκεμβρίου.


Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που τέθηκε σε ισχύ (17/12) με το ΦΕΚ που υπέγραψε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει για πρώτη φορά και την επισύναψη των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Προβλέπει τους γνωστούς αυστηρούς όρους εφαρμογής που προέβλεπε και η αρχική σύμβαση (παραίτηση αμετάκλητα και άνευ όρων από οποιαδήποτε ασυλία, παραίτηση ασυλίας για λόγους εθνικής κυριαρχίας, κάι ειδικά στο κεφάλαιο 5 θα δει κανείς τα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν όλοι.

Ο κ. Μητρόπουλος έκανε λόγο στη Βουλή για "αποικιοποίηση της χώρας" και για παραίτηση άνευ όρων από μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία της ΤτΕ και του κράτους.

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΟΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ.
Η κύρωση της ανωτέρω Π.Ν.Π. έγινε με εκπρόθεσμη τροπολογία στη Βουλή όπως βλέπετε στην επόμενη εικόνα.
Διαβάστε όλο το ΦΕΚ κάνοντας κλικ ΕΔΩ

 

Διαβάστε περισσότερα »

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Reclaiming-public-water. Water and sanitation are a human right!


French and Spanish below

It has been a while since we last informed you about what’s going on in Europe.
But plenty is happening. First, the right2water European Citizens Initiative (ECI) is going to be discussed again at the European Parliament (EP). However, this time it is possible that all the elements that the European Commission left out in their positive response to our ECI will be included. We will never stop repeating it, until we get it:  we want European Union legislation to implement the Human Right to water as defined by the United Nations.
The EP report is being coordinated by Lynn Boylan, an Irish Member of the European Parliament (MEP). In the coming months we are going to be asking you to email your local MEP to ensure that the three points that you signed up for are properly taken up by Parliamentarians today and governments tomorrow.
But the parliamentary front it is not the only one where things are bubbling up. 

After the successful campaign in Greece to stop water privatisation, people are getting organised in Ireland to fight for the right to water. The Irish Government created a new water company (Irish Water) that has started to introduce water meters that bring water charges. This has created uproar against the Government. Irish campaigners have organised the biggest anti-austerity demo in a decade. As the issue is quite involved, we will publish a full explanatory article on the web.

Also in France campaigners are fighting against water disconnections, which are illegal. They have managed to get private operator, Veolia, to pay over 6000€ in compensation to a family for having denied their basic right to water. The same kind of mobilisation is happening in Spain. It is estimated that last year private operators threatened over 900000 families with disconnection from their water supply. In Portugal, there was a minor setback. The parliament rejected a popular petition to stop water privatisation drawn up by friends of Agua de todos. Nevertheless, the campaign continues. The determination and popular support are there and they will continue to mobilise. They didn’t collect over 40.000 signatures for nothing.
This is just a glimpse of all that is happening. We’ll come back in the New Year with more news and more tasks in the campaign to get the Human Right to water recognised.

Cela fait longtemps que nous ne vous avons pas tenu informé de ce qu’il se passe en Europe.
Pourtant, de nombreuses choses s’y passent. Tout d’abord, l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) « Right2Water » va être à nouveau discutée au Parlement européen. Il est même possible que cette fois tous les éléments que la Commission Européenne avait laissés de côté dans sa réponse positive y soient désormais inclus. Nous ne cesserons jamais de le répéter, et ce jusqu’à ce que nous l’obtenions : nous souhaitons une législation de l’Union Européenne pour faire appliquer le droit humain à l’eau tel que défini par les Nations Unies.

Le rapport du Parlement européen est actuellement coordonné par Lynn Boylan, membre irlandais. Dans les mois à venir, nous allons vous demander de contacter par e-mail votre eurodéputé local pour s’assurer que les trois points pour lesquels vous avez signé soient correctement pris en charge par les parlementaires aujourd’hui et par les gouvernements demain.

Mais les choses ne s’accentuent pas uniquement sur le front parlementaire. Après le succès de la campagne en Grèce pour stopper la privatisation de l’eau, c’est en Irlande que les citoyens se réunissent pour faire valoir leur droit à l’eau. Le gouvernement irlandais a créé une nouvelle compagnie des eaux (« Irish Water ») et y a introduit des compteurs d’eau apportant des redevances d’eau. Cela a créé une nouvelle vague de protestations contre le gouvernement. En effet, des militants irlandais ont organisé la plus grande manifestation anti-austérité jamais vue depuis une décennie. Etant donné que la question est assez complexe, un article explicatif complet sera publié sur le web.

En France également des militants se battent contre les coupures d’eau, considérées comme illégales. Ils ont tout de même réussi à obtenir qu'un opérateur privé, Veolia, paye plus de 6 000€ de compensation aux familles qui ont été privées de leur droit fondamental à l’eau. Le même genre de mobilisation se passe aussi en Espagne. On estime que l’an dernier les opérateurs privés ont menacé plus de 900 000 familles avec les coupures d’approvisionnement en eau. Au Portugal, il y a eu un léger contretemps. Le Parlement portugais a en effet rejeté une pétition populaire élaborée par les amis de Agua de todos pour stopper la privatisation de l’eau. Néanmoins, la campagne continue. La détermination et le soutien du peuple sont bel et bien présents. Les 40 000 signatures n’ont pas été recueillies pour rien.

Il s’agit là uniquement d’un aperçu de ce qu’il se passe. Nous y reviendrons dans le courant de la nouvelle année avec davantage de nouvelles et plus de missions dans la campagne pour obtenir une reconnaissance du droit humain à l’eau.


Hace mucho tiempo que informamos de lo que está pasando en Europa sobre el derecho humano al agua. Sin embargo, muchas cosas suceden en estos momentos. En primer lugar, la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) “Right2Water” se discutirá otra vez en el Parlamento Europeo. Pero esta vez es posible que todos los elementos que la Comisión Europea había ignorado en su repuesta positiva sean incluidos. Nunca dejaremos de repetirlo: queremos une legislación en la Unión Europea que implique la aplicación del derecho humano al agua como se define por las Naciones Unidas.

El informe del Parlamento Europeo está coordinado por Lynn Boylan, eurodiputada irlandesa. En los próximos meses, les pediremos de ponerse en contacto con su eurodiputado/a local para asegurar que los tres puntos que firmaron al apoyar la ICE sean adecuadamente asumidos por los parlamentarios hoy y los gobiernos mañana.

Pero las cosas no se acentúan únicamente en el frente parlamentario. Después del éxito de la campaña en Grecia para detener la privatización del agua, los ciudadanos de Irlanda se unen para reivindicar su derecho al agua. El gobierno irlandés ha creado una nueva empresa de agua (“Irish Water”) y ha introducido los contadores de agua con tarifas de agua. Esto ha creado una nueva ola de protestas contra el gobierno. De hecho, los activistas irlandeses organizaron la mayor manifestación contra la austeridad desde una década. Debido a que el tema es complejo, publicaremos un artículo explicativo completo en la web.

También en Francia activistas están luchando contra los cortes de agua, considerados ilegales. Los ciudadanos franceses ya se arreglaron para conseguir que un operador privado, Veolia, pague más de € 6.000 de indemnización a las familias que han sido privadas de su derecho fundamental al agua. El mismo tipo de movilización ocurre en España. Se calcula que los operadores privados han amenazado más de 900.000 familias el año pasado con cortes de suministro de agua. En Portugal, se ha producido un contratiempo. El Parlamento nacional rechazó una petición popular desarrollada por los amigos de Agua de todos para detener la privatización del agua. Sin embargo, la campaña continua. La determinación y el apoyo de la gente son realmente presentes. No han recogido más de 40.000 firmas para nada.

Sólo es una reseña de lo que está pasando. Volveremos en 2015 con más noticias y misiones en la campaña por el reconocimiento del derecho humano al agua.
Διαβάστε περισσότερα »

Ο Νότης Μαυρουδής και ο Γιώργος Τοσικιάν σε ρεσιταλ για δύο κιθάρες.1ο Γυμνάσιο Γέρακα. Κυριακή 14 Δεκέμβρη


Διαβάστε περισσότερα »

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Η ασφάλεια στο Internet και η προέλευση των επιθέσεων.Διαβάστε περισσότερα »

Καλλικρατική κατάρρευση με αδυναμία σύνταξης ισοσκελισμένων προυπολογισμών.


Στην αδυναμία των δήμων να ισοσκελίσουν προϋπολογισμούς, σε παραπλανητικά ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αλλά και στην ασυμβατότητα μεταξύ ισοσκελισμένων προϋπολογισμών στους δήμους με ταυτόχρονη δημιουργία πλεονάσματος - κατ' αίτημα των μέτρων της τρόϊκας - αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ. Ντόλιος σε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναφερόμενος σε όλο τα φάσμα των θεμάτων που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Ντόλιος αναφέρθηκε στην ιεραρχική σχέση μεταξύ δήμων και Περιφέρειας που δημιούργησε ο Καλλικράτης.
Σχέση που -όπως είπε- έχει στρεβλώσει τη σχέση μεταξύ των δυο βαθμών της Αυτοδιοίκησης. «Πρέπει να βρεθεί τρόπος αυτή η στρέβλωση να διορθωθεί» τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών και επισήμανε την επενέργεια που έχει αυτή η σχέση εξάρτησης στα ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα, όπου η ένταξη κάποιων έργων των δήμων εξαρτάται από τους αιρετούς Περιφερειάρχες.

Επισήμανε ότι η εισπραξιμότητα των δήμων έχει αυξηθεί εντυπωσιακά σε τρία χρόνια, όχι ως απόρροια αύξησης των φόρων αλλά χάρη στην πολύ καλή απόδοση των εκσυγχρονισμένων μηχανισμών είσπραξης.

Χωρίς να παραβλέπεται η μείωση της χρηματοδότησης των δήμων, η εισπραξιμότητα έχει εμφανίσει εντυπωσιακή αύξηση από 60% των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) το 2011, σε 60% το 2012 και σε περισσότερο από το 100% των ΚΑΠ το 2013.


Αναφερόμενος στα ληξιπρόθεσμα, ζήτησε ευθέως «να σταματήσουμε να καλύπτουμε τους μπαταχτσήδες». Και έφερε ως παράδειγμα χρέος πολλών εκατομμυρίων ευρώ που είχε ο δήμος Αθηναίων στην ΕΥΔΑΠ, από το οποίο 32 εκατ ευρώ εντάχθηκαν στα ληξιπρόθεσμα.

«Ποιος το πλήρωσε αυτό το χρέος;» αναρωτήθηκε ο κ. Ντόλιος. «Το πλήρωσε το Καστελόριζο, το τρίγωνο του Έβρου, η χώρα όλη» απάντησε και πρόσθεσε: «Οι δήμοι δεν μίλησαν. Στη Βουλή δεν μίλησαν. Αυτό πρέπει να σταματήσει».


Μιλώντας τέλος για το θέμα των προϋπολογισμών, είπε καταρχήν ότι ζητείται να υπάρξει επιπλέον πλεόνασμα 200 εκατ. ευρώ από τους δήμους, την ίδια στιγμή που ο νόμος λέει ότι οι προϋπολογισμοί πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι.
Πέρα από αυτό, όσον αφορά στην αδυναμία των δήμων να συντάξουν προϋπολογισμούς, είπε: «Αυτό το μήνα παρακολουθώ έντρομος μια σειρά δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν προϋπολογισμούς».

Εάν δεν το κάνουν, πρόσθεσε, δεν θα μπορέσουν να πάρουν χρηματοδότηση. Δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν ούτε τα προνοιακά επιδόματα. Διερευνώντας την αιτία του προβλήματος, αναφέρθηκε στις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν όσους έχουν προσφύγει κατά της λήξης των συμβάσεών τους και κυρίως στα χρέη των Νομικών Προσώπων των δήμων που έκλεισαν ή έχουν συγχωνευθεί στους δήμους με τα χρέη τους να μεταφέρονται στους δήμους.

«Μιλάμε για κολοσσιαία ποσά» είπε. «Ποσά δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 100 δόσεων». 

Ποια είναι η λύση που βρήκαν πολλοί δήμοι για να ισοσκελίσουν προϋπολογισμούς;
«Ισοσκέλισαν με ψεύτικα δάνεια που δεν έχουν συνάψει, αλλά τα συμπεριέλαβαν στους προϋπολογισμούς με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων» είπε.
Και πρόσθεσε: «Διαπιστώνουμε ότι δεν ελέγχονται οι αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών» και ενώ οι δήμοι έχουν λίγα έσοδα, συνεχίζουν τις δαπάνες με βάση τον αρχικό, ψεύτικο προϋπολογισμό.

Ως λύση σε όλα τα παραπάνω, ο κ. Ντόλιος πρότεινε το «πρόγραμμα εξυγίανσης» που -όπως είπε- πρέπει να ανασυρθεί και να εφαρμοσθεί με τρεις άξονες: τον περιορισμό των δαπανών των δήμων, τη μεσολάβηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με τη συνδρομή του υπουργείου Οικονομικών. 

ΠΗΓΗ
Διαβάστε περισσότερα »