Βιογραφικό Κώστα Ρίπη


Όνομα: ΚΩΣΤΑΣ
Επώνυμο: ΡΙΠΗΣ
Όνομα Πατρός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νια Γέννησης: 20/10/1957
Υπηκοότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τη Βάσια Γερμανού, καθηγήτρια Γαλλικών στο 1ο Γυμνάσιο Γέρακα και έχω μία κόρη.

Εκπαίδευση:
1976-1981 : Φοίτηση στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο του Βουκουρεστίου και απόκτηση με άριστα του πτυχίου του Γεωλόγου και Γεωφυσικού ΜηχανικούΜετά τις διαδικασίες ισοτιμίας στο ΔΙΚΑΤΣΑ και τις εξετάσεις που ακολούθησαν στο Τ.Ε.Ε. αποκτήθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλματος, με (A.M. TEE 45917).
1982-1983 : Παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών (DES) στο Πανεπιστήμιο του Montpellier Γαλλίας
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

27-29 /1/1993   Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα " Technical and  Financial Appraisal of Mining Projects" από το "Imperial College of Science"

10/5-5/6/1993     Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα  "Prospection  Miniere Simulee" απο την "Ecole des Mines de Paris"

10-18/12/1993   Συμμετοχή στο σεμινάριο που διογανώθηκε στο B.R.G.M. για το σύστημα G.I.S. (SYNERGISκαθώς και τα πληροφορικά συστήματα G.D.M. και ICAR, λογισμικών διαχείρισης Ορυκτών Πρώτων Υλών.

18-22/12/1993 Επίσκεψη στην "Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris" και ενημέρωση για το Πληροφορικό σύστημα GEODOS-GEOUNIX διαχείρισης Γεωλογικών, μεταλλευτικών, κοιτασματολογικών, στοιχείων.

6-18/9/1998    Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο του NATO-UNESCO, Advanced Study Institute, με θέμα Deposit and Geoenvironmental Models for Resource Exploitation and Environmental Security. Matrahaza, Hungary
26/09-1/10, 2000   Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο του NATO-UNESCO, Advanced Research Workshop for the "mineral resources and new technologies in karst areas". Portoroz - Slovenia ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ( ΣΥΝΕΔΡΙΑ -ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) ΕΥΔΑΠ
30/05/2001  1/06/2001   TEE - Συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής.

13 και 14/1/2003   ΕΜΠ - Συμμετοχή στην επιστημονική Διημερίδα στη Διαχείριση Έργων με θέμα :Εκπαίδευση & Συνεχιζόμενη Κατάρτιση στη Διαχείριση Έργων. Ανάγκες και Προοπτικές

13 και 14/3/2003  ΙΔΙΠ-ΠΥ & ΕΕΔΕ - Συμμετοχή στο 9ο Συνέδριο του ΙΔΙΠ-ΠΥ με τίτλο :
«Πέρα από τα σύνορα, Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης».

 Αθήνα 2003  Παρακολούθηση σεμιναρίου διάρκειας 48 ωρών με τίτλο "Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διοίκηση για Δ/Ο  & Τεχνικούς υπαλλήλους"

24/03/2003  9/06/2003 - ΚΕΚ ΕΥΔΑΠ :   Θεωρία χρονικού προγραμματισμού και ελέγχου έργων. Θεωρία γραμμικών έργων. Ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης μεμονωμένων έργων και έργων σε επίπεδο εταιρικής διαχείρισης. Χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εργων Primavera Enterprise σε τρέχοντα έργα και εφαρμογές της εταιρείας.
London, 16-17 September 2004  - Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο της WaPUG International Conference in association with IMUG με θέμα :  Meeting the Global Challenges for Wastewater Planners in the 21st Century'. Η επιστημονική εργασία είχε θέμα : Athens - An Olympian Challenge  (C. Ripis of EYDAP Athens and Gwion Kennard of Atkins Water)

Θεσσαλονίκη, 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2004 -  Συμμετοχή στις εργασίες   του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου στη Διαχείριση Έργων (Δικτυώσεις - Clusters - στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων),  με διοργανωτές το ΕΜΠ και το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης. Η επιστημονική εργασία είχε θέμα «Βελτιστοποίηση χρονοδιαγράμματος κατασκευαστικού έργου». (Δ. ΚαλλιάνηςΚ. Ρίπης, Χρ. Σαριδάκη)

 Αθήνα 2004  Παρακολούθηση σεμιναρίου διάρκειας 60 ωρών με τίτλο "AUTOCAD"
Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου 2005 TEE   Συμμετοχή στις εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «HELECO '05,» Η επιστημονική εργασία είχε θέμα « Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων Λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Ύδρευσης Αττικής» από (Η. Δάνδολο ΙΓΜΕ, Α. Αγγελόπουλο ΕΥΔΑΠ, Κ. Ρίπη ΕΥΔΑΠ)

Αθήνα, 23-25 Φεβρουαρίου 2005, 3ο Εθνικό Συνέδριο «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Προοπτικές και Προτεραιότητες προς το Στόχο του 2010»
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2005   "Romania and Greece: Priority Policies for a Sustainable Regional Economic Development"
Αθήνα, 15-17 Σεπτεμβρίου 2005   Συμμετοχή στις εργασίες   του 3ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στη Διαχείριση Έργων (Construction in the 21st Century - Advancing Engineering and Technology) από τον Τομέα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων του ΕΜΠ και τον αντίστοιχο Τομέα του Πανεπιστημίου της Florida (FIU).

 Αθήνα 2006  Παρακολούθηση σεμιναρίου διάρκειας 48 ωρών με τίτλο "Ορολογία επιχειρηματικής δράσης"

  Αθήνα, 19 & 20 Μαρτίου  2007  Παρακολούθηση σεμιναρίου με τίτλο "Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2007-2013"

Αθήνα, 16 - 19 Οκτωβρίου 2008 Συμμετοχή στις εργασίες   του 3ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου  "AQUA 2008" με τίτλο " Water Science and Technology with emphasis on water & climate"

Αθήνα, 12-26 Νοεμβρίου 2008  Παρακολούθηση σεμιναρίου διάρκειας 20 ωρών με τίτλο "Νομοθεσία Δημοσίων Έργων"
 
Αθήνα 2009  Παρακολούθηση σεμιναρίου διάρκειας 40 ωρών με τίτλο "Διοίκηση - Διαχείριση Δημοσίων Έργων"

 Αθήνα 2010  Παρακολούθηση σεμιναρίου διάρκειας 60 ωρών με τίτλο "Αγγλική ορολογία επιχειρηματικής δράσης"


 Αθήνα, 19 & 20 Ιανουαρίου 2012. Συμμετοχή στο διήμερο Workshop με τίτλο " Εφαρμογή της οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη" που διοργάνωσε η ΕΙδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβαλλοντικών Ζημιών.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • Geological report on the exploratory mining drift Nr. 165 of the Molai mixed sulphide ore deposit. IGME(1987).
 • Results from the examination of drill cores derived from surface and underground holes drilled between February and September 1988 in the area of the exploratory mining project of Molai. Technical report, IGME  (1988).
 • Feasibility study of the Molai mine, Lakonia Prefecture, Southern Peloponnese, METBA S.A. (1991)
 • Development of exploration and industrial technology to exploit new sources of wollastonite in Europe. BRITE EURAM II Project. Final report, 1995. Bitzios D., Ripis C, Ploumis P., Constantinidou E., Economou G., Patronis M.,(IGME)   Fonteilles F., Pascal M.L., (CNRS).
 • Integrated technologies for mineral exploration: Pilot project for Nickel ore deposits. D. Eliopoulos, J. Aarnisalo, H. Papunen, A. Apostolikas, M. Economou, B. Bourgeois, A. Angelopoulos, N. Gustavson, M. Stefouli, S. Varoufakis, E. Morten, C. Ripis, C. Spyropoulos. EUROTHEN'98, Athens.
 • Use of the G.I.S. methodologies for the treatment of geological and mining data. NATO Advanced Study Institute, 1998, Matrahaza, Hungary.
 • Use of G.I.S. with specialized software for the interpretation and evaluation of geological and mining data from respective thematic maps. Application in the mining area of Laurium. NATO Advanced Research Workshop (Portoroz - Slovenia 26/09 - 1/10, 2000) .Ripis K., Stefouli M., Avdis V.
 • Application of new technologies for Ni - laterite deposits exploration. D.  Eliopoulos,  K. Ripis, A. Angelopoulos, M. Stefouli, (IGME), A. Apostolikas, K. Maglaras, M. Melakis, E. Frogoudakis (G.M.M. LARCO S.A.)
 • 3th International Congress on Mineral Wealth. Technical Chamber of Greece, (22-24 November 2000,Athens).
 • Applied Informatics for the elaboration of geological and mining data. Modelisation. K. Ripis, (IGME), A. Apostolikas, H. Riskakis , (G.M.M. LARCO S.A.), F. Robida, J. Bobiller, (BRGM).
 •  2o Συνέδριο της ελληνικής εταιρείας γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με θέμα « Διαδίκτυο και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών». (11/06/ 2001). Μελέτη κατολισθήσεων κατά μήκος υδαταγωγών, με την χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης και δικτυακού Γ.Σ.Π. Μαριάνθη Στεφουλη, Κώστας Ρίπης, Ε. Πέππες, Δέσποινα Ζάννου, Στ. ΟικονόμουΣταυρούλα Σκαρπέλη, Βάϊος Αυδής, Μανώλης Αποστολίδης, Δέσποινα Μίνου
 •  HYDRORAMA 2002 - Contribution of Ground Water Resources as an Auxiliary System for the Water Supply of Athens E.  Dandolos, V. Zorapas, Ch Karopoulos, A. Angelopoulos, C. Ripis.
 • HYDRORAMA 2002 - Digitization, hydraulic simulation and evaluation of waste and rain water reticulations using GIS. Implementation in the Municipality of Argyroupolis. I. Papadakis, A. Daras, P. Sklavounos, C. Ripis
 • 3rd Scientific Conference on Project Management, "Clustering in Construction Project
  Management", 24-25 September, 2004, Thessaloniki, Greece. ID. Kallianis, 2C. Ripis, 3M. Mavroidi, 4P. Moschovitis, & 2Chr. Saridaki, INational Technical University of Athens, EYDAP S.A., 3AIA S.A.,
 • 4DIEKAT S.A., Greece. "The optimization of a construction time schedule"
 • HELECO 05. Management of water resources in the basin of "Voiotikos Kifjssos" for confrontation of emergencies of water supply in large area of Attica. E. Dandolos - Hydrogeologist "Institute of Geological and Mineral Exploration" (Project Manager), A. Angelopoulos EYDAP, Geologist -Geophysicist, C. Ripis EYDAP, Msc. Geological - Engineering.
 • EFFECTS ON THE SARONIKOS GULF ECOSYSTEM, RESULTING FROM THE EFFICIENT OPERATION OF THE PSYTTALIA WWTP, ASSESSED IN TERMS OF THE EU-PROJECT “COST-EFFECTIVE DEVELOPMENT OF URBAN WASTEWATER SYSTEMS FOR WATER FRAMEWORK DIRECTIVE COMPLIANCE-CD4WC” (Conference AQUA 2006)
 •  
Επαγγελματική Δραστηριότητα:
Συνοπτικά στοιχεία :
·         Από το  1986-2000 εργάστηκα στο ΙΓΜΕ. Μεταλλευτική έρευνα σε μεικτά θειούχα, προγράμματα Σ.Π.Α., έρευνα λιγνιτώνανταγωνιστικά προγράμματα και διακρατικά (Αγγλία, Γαλλία, Κίνα).
·         Από το 2000 στην (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.). Συντονισμός - Διαχείριση σε Κοινοτικά προγράμματα R.&.D. και τεχνικά έργα, και από το 2013, Προϊστάμενος Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D).
Αναλυτικά στοιχεία :

26/5/1986 - 31/10/2000 :
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΣΤΟ ΙΓΜΕ
Επαγγελματική εμπειρία έχει αποκτηθεί στους τομείς της  διαμόρφωσηςυποβολής και επιστημονικής παρακολούθησης  ερευνητικών προγραμμάτων μετά από πολυετή απασχόληση σε συναφείς τομείς εργασίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και διεθνών συνεργασιών με άλλα ερευνητικά Ιδρύματα & Εταιρείες.

1986- 1991   - Υπεύθυνος για το ΙΓΜΕ στην εκτέλεση του ερευνητικού μεταλλευτικού έργου της περιοχής Μολάων που αφορούσε την μικτή θειούχο    μεταλλοφορία της και είχε ανατεθεί στην ΜΕΤΒΑ Α.Ε. από το ΥΒΕΤ.
1991- 1992   - Συμμετοχή στην τελική φάση του προγράμματος Σ.Π.Α. για το κοίτασμα λιγνιτών της περιοχής Καλαβρύτων, επεξεργασία και αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων του κοιτάσματος. -   Συμμετοχή στο πρόγραμμα Σ.Π.Α. για την έρευνα λιγνιτών του Ν. Ηλείας. (Γεωτρητικό πρόγραμμα. Γεωλογικές - Κοιτασματολογικές χαρτογραφήσεις, μοντελοποίηση.).

1993 – 1995   - Συμμετοχή στο πρόγραμμα της ΕΟΚ (Brite-Euram) για   την έρευνα βολλαστονίτη στην περιοχή Πανοράματος Δράμας (Γεωλογικές - κοιτασματολογικές χαρτογραφήσεις, Δειγματοληψίες,Οργάνωση του συνόλου των στοιχείων με την χρήση μιας πρωτότυπης βάσης  δεδομένων σε  συνεργασία με το C.N.R.S.

1994 – 1998   - Συμμετοχή στο πρόγραμμα της ΕΟΚ ΕΠΕΤ II με τίτλο'ΌΕΟ(ΙΗΑΡχΤΑ". Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωλογικώνν και Μεταλλευτικών Πληροφοριών Ελλάδος (Ερευνα, Υλοποίηση και Εμπορική Διάθεση  Πληροφόρησης.

1996- 1999   -    Συμμετοχή στο ανταγωνιστικό κοινοτικό πρόγραμμα  (Brite-Euram II, GEONICKEL) που αναφέρεται στην δημιουργία εμπείρου συστήματος με εφαρμογή στα νικελιούχα κοιτάσματα.

1996   Συμμετοχή στην υλοποίηση της προσαρμογής του λογισμικού GIS "ΠΕΤΡΑ" στις εφαρμογές για την έρευνα των μαρμαροφόρων περιοχών της  Ελλάδας

1998-2000  Ε.Υ. στην διακρατική επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας με θέμα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ. Συνεργαζόμενοι φορείς   (ΙΓΜΕ - ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ - BRGM)
1998-2000   Ε.Υ. στην διακρατική επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Κίνας με θέμα «Χρήση GIS με εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού στην ερμηνεία και αξιολόγηση γεωλογικών και μεταλλευτικών δεδομένων που προέρχονται απο αντίστοιχους θεματικούς χάρτες σε δυο επιλεγμένες περιοχές απο Ελλάδα και Κίνα. Συνεργαζόμενοι φορείς  (ΙΓΜΕ - Yangtzee Geologic Investigation & Survey Technology Research Institute

1/11/2000 (μετάταξη στην ΕΥΔΑΠ μέχριήμερα) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Στην Γενική Διεύθυνση Μεγάλων Έργων - Διεύθυνση Μελετών. Συντονισμός - Διαχείριση σε Κοινοτικά προγράμματα R.&.D. και τεχνικά έργα. Στην Γενική Διεύθυνση Εγκαταστάσεων 2005-2007, ίδρυση του Γραφείου Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Ερευνητικών Προγραμμάτων, δραστηριότητα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από την θέση του Συμβούλου σε Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις.
2001-2003  
 • Ε.Υ. ΕΥΔΑΠ στη διακρατική επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Βρεττανίας, μεταξύ ΙΓΜΕ - ΕΥΔΑΠ - Παν/μίου " Leicester" και θέμα : Μελέτη κατολισθήσεων κατά μήκος υδαταγωγών, με την χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης και Γ.Σ.Π.
 • Επίβλεψη Εργου :   Γεωλογική μελέτη στα πλαίσια του αντιπλημμυρικού έργου στον οδικό άξονα Βάρης - Κορωπίου. Ομάδα επίβλεψης : Κ. Ρίπης, Α. Αγγελόπουλος, Χ. Αγγελίδης
 • Επίβλεψη Εργου :  "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (M.I.S.) ΤΗΣ PRIMAVERA SYSTEMS, INC."   Ομάδα επίβλεψης : Κ. Ρίπης, Αικ. Παναγοπουλου, Μ. Βαφειάδης
2001-2004
 •    Συμμετοχή στο έργο : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - 2004» σε συνεργασία με την W.S ATKINS.»
2002 – 2005 
 •   Συμμετοχή στο έργο : ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ      ΝΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - Ομάδα επίβλεψης : Ν. Βλαγκουλης (Δ/νση Υδροληψίας) και Α. Αγγελόπουλος, Κ. Ρίπης, (Δ/νση Μελετών)
2002 – 2004 
 •   Συμμετοχή στο έργο : « Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας » Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας ΕΥΔΑΠ - ΕΜΠ (Τομέας υδατικών πόρων, υδραυλικών και θαλάσσιων έργων)
·         Επίβλεψη συμπληρωματικής Σύμβασης με W.S. Atkins με τίτλο «Ψηφιοποίηση επιλεγμένων κόμβων Δικτύου Αποχέτευσης», σαν συμπληρωματική εργασία στα πλαίσια της Μελέτης - Ειδική Υποστήριξη στην ΕΥΔΑΠ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 της Αθήνας» Ομάδα επίβλεψης : Α. Δάρας, Κ. Ρίπης, Ρ. Ψαρά

·         Επίβλεψη στο έργο :   Ψηφιοποίηση - Μοντελοποίηση - Υδραυλική Προσομοίωση με προτάσεις για βελτιστοποίηση αντιπροσωπευτικού τμήματος των δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων του δήμου Αργυρουπολης και επέκτασης αυτού (Ηλιούπολη κ.λ.π) Ομάδα επίβλεψης : Κ. Ρίπης, Κ. Βουγιουκλάκης, Δ. Ζάννου
2003-2006 
 •    Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα :   Demonstration of an European knowledge management framework for a procedure on waste and drinking water asset management (Hydroplan - EU)
2005-2007
 •    Συντονιστής από ΕΥΔΑΠ στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα : "Cost-effective development of urban wastewater systems for Water Framework Directive compliance, CD4WC". (Επίδραση των συστημάτων αποχέτευσης σε συσχετιζόμενα υδατικά οικοσυστήματα. Για την περίπτωση της Ελλάδας, εξετάστηκε η επίδραση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛΨ) της ΕΥΔΑΠ στην Ψυτάλλεια στον Σαρωνικό κόλπο.
2011
 •   Σύμβουλος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Παραγωγής Έργων σε Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις & Προγράμματα.
 2013
 Προιστάμενος Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D)

Συντονιστής από ΕΥΔΑΠ στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα FP7 
 • DESSIN. “Demonstrate Ecosystem Services Enabling Innovation in the Water Sector”  From 2014-01-01 to 2017-12-31.
 • MARSOL.  “Demonstrating Managed Aquifier Recharge as a Solution to Water Scarcity and Drought” From 2013-12-01 to 2016-11-30
2016

Συντονιστής από ΕΥΔΑΠ στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα  HORIZON 2020
 • INTCATCH - Development and application of Novel, Integrated Tools for monitoring and managing Catchments
 • SMART-PLANT - Development and application of Novel, Integrated Tools for monitoring and managing Catchments
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

        -  Μέλος του Τ.Ε.Ε
        -   Μέλος  του Συλλόγου Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
        -   Γενικός Γραμματέας  του Δ.Σ. Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ Α.Ε.    (2011-2012), Μέλος Δ.Σ. (2012-2014), Αν/τής Γενικός Γραµ/τέας και Γραµ/τέας Δηµοσίων  Σχέσεων (2015-2016) 
        -   Μέλος της Ε.Γ.Ε.
        -   Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
        -   Ιδρυτικό Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας ΕΔΔΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ    ΕΡΓΩΝ» "NETWORK OF PROJECT MANAGERS in GREECE"
         -   Μέλος του ManagEnergy Network (http://www.managenergy.net/actors/A3539.htm)
         -   Μέλος της WaterWorld Community ( http://community.waterworld.com/profile/CostisRipis)
  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
  •        Ρουμανικά
  •        Γαλλικά
  •        Αγγλικά
  Κοινωνική Δραστηριότητα:
  •         Κοινωνική δράση με θέσεις ευθύνης μέσω πανελληνίων και τοπικών συλλόγων.
  •        Ιδρυτικό Μέλος και Γραμματέας Πανελληνίου Συλλόγου Αποφοίτων ΑΕΙ Ρουμανίας (1999-2005)
  •        Ιδρυτικό Μέλος και Γραμματέας Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Εκπαιδευτηρίων Καλάνδρου, (2001)
  •        Γραμματέας Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 3ου Γυμνασίου Παλλήνης, (2006)
  •        Γραμματέας Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Παλλήνης (2009)
  • Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Λυκείου Παλλήνης, (2011)(http://1lpallinisg.blogspot.com/) 
  •        Πρόεδρος του  Αναπτυξιακού & Επιστημονικού Συνδέσμου Πολιτών Ανατολικής Αττικής (2010) και Αντιπρόεδρος (2013 -) . Http://www.anespa2001.blogspot.com      
  •        Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στην Παλλήνη (2010). (Ανοικτή Επιστολή)
  •        Μέλος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών " Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό" https://signature.right2water.eu/oct-web-public/